Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chronologicky uspořádané akce projektu s doprovodným komentářem

11. 8. 2009

Květen 2008 - Projekt vagon, Olomouc

Byli jsme na prohlídce dvou železničních vagónů - tzv. dobytčáků, které byly vyrobené ve dvacátých letech 20. století. Jednalo se o  typ vagónů, který se používal k transportům lidí do koncentračních táborů. V prvním ukázkovém voze byla instalována výstava o holocaustu na Slovensku. Druhý vagon byl prožitkový - každý se zde mohl nechat zavřít s figurínou a dvěma kbelíky / tehdy jeden na výkaly a jeden na vodu k pití/, navíc zde byly na zemi vyznačeny malé čtverce = vymezená plocha pro jednoho převáženého člověka, budoucího vězně a oběti. Ve druhém voze byl také ke zhlédnutí dokument o holocaustu. Po návratu do školy jsme provedli zhodnocení.

 

Červen 2008 - Seznámení s informacemi o rodině Emila Preznera

Žáci rozdělení do skupinek se  seznámili ve škole se smutným příběhem rodiny. Také jsme si dali dobrovolné úkoly na prázdniny / vyhledávání čísel transportů, informace o koncentračních táborech,.../.

 

Září 2008 - Kontrola vypracovaných úkolů z prázdnin. Vycházka.

Bylo zjištěno, že úkolů se zhostili žáci střídavě úspěšně. Vycházku jsme směrovali do části Velkého Újezda, zvanou Vrchní konec - přesně na místo, kde stávala stará stodola s dokumenty.

 

 

Říjen 2008 - Pátrání po domu rodiny Pretznerovy v Uničově

Podle informací z dokumentů dostala dvě děvčata za úkol oslovit Městský úřad v Uničově s prosbou o pomoc při identifikaci domu Emila Pretznera, který zde s rodinou žil na uničovském náměstí do roku 1938. Děvčata obdržela odpověď i s fotografií možného domu / o několik týdnů později  bylo však při jiném pátrání zjištěno, že Pretznerovi vlastnili dům v jiné čáti náměstí/.

 

Listopad 2008 - Beseda s pamětníkem holocaustu

V listopadu jsme na půdě naší školy přivítali pana ing. Jiřího Schreibera z Pardubic, který byl ochoten nám povyprávět osobní zkušenosti s dopadem Norimberských zákonů a tzv. "konečným řešením židovské otázky". Při této příležitosti pověděl o rodině E.Pretznera.Na tuto besedu jsme pozvali všechny žáky devátých tříd a paní Annu Boháčovou. Beseda byla tím pravým zážitkem pro mnohé / viz. rubrika Reakce žáků/.

 

Prosinec 2008 - Zpracování příběhu od žákyně 8. ročníku

Dora se skvěle zapojila do projektu a postupně již od počátku přicházela se zajímavými zjištěními týkajících se osudu její vzdálené rodiny. Dokázala zajistit i fotografie osob, kterých se příběh týkal, pomohl jí také místní pamětník pan Novotný, který svými vzpomínkami  oživil již téměř zapomenutou tragédii rodniny Löschnerovy a jejich babičky Karoliny Epsteinové z Doloplaz.

 

Leden 2009 - Rozhovor s paní Annou Boháčovou. Realizace tematické nástěnky.   Doloplazy.

Dva žáci uskutečnili rozhovor s paní Annou Boháčovou o tom, jak se kdysi seznámila  na návštěvě rodiny Schreiberových s jejich synem Jirkou a také s děvčetem Zuzkou Bursteinovou. Jiní dva žáci nástěnku ke Dni památky obětem holocaustu.

 

Únor 2009 - Zpracování tras transportů. Pátrání po likérce E.Redlich a po domu / Lipníkn.B./, výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství.

Na podkladě materiálů, které nám zaslalo Židovské muzeum v Praze jeden žák vypracoval plánek tras, jakousi mapu transportů, do kterých byly zařazeny rodiny z našich příběhů. Jednalo se o trasy: Olomouc-Terezín-Malý Trostinec / Pretznerovi/; Olomouc-Terezín-Osvětim  / Löschnerovi, K. Epsteinová/. Další žák měl za úkol opět oslovit Městský úřad v Uničově s prosbou pomoci nám lokalizovat místo, kde stojí či stávala likérka E.Redlich, neboť Emil Pretzner se v jedné z úředních korespondencí označuje jako majitel firmy Eduard Redlich-výroba likérů v Uničově. Do pátrání se v Uničově postupně zapojilo více osob a teprve člověk na konci řetězce nám pomohl. Sběratel starých pohlednic zjistil, že výsledek našeho původního pátrání po domě E.Pretznera bylo mylné. Na základě svých zdrojů nám vše nově pozjišťovall a zaslal obrázky uničovského náměstí i s novým označením domu E. Pretznera. Likérka zůstala však dále s otazníkem-pravděpodobně byla součástí domu. Také jsme zjišťovali kde stojí / nebo stával/ dům, do kterého se rodina odstěhovala po nuceném opuštění Uničova v. r. 1938. Jeden žák proto oslovil Městský úřad v Lipníku nad Bečvou a díky tomu jsme mohli dům lokalizovat. Dalším bodem byla výstava Místa utrpení a smrti v Olomouci. Výstava se týkala zmapování koncentračních táborů, do kterých byli posíláni lidé z našich zemí. Žáci měli předem připravené úkoly, které zpracovávali na základě nalezených informací z panelů výstavy. Ještě na místě jsme vyhodnotili správnost odpovědí a žáci zhodnotili výstavu formou krátké výpovědi v dotazníku.

 

Březen 2009-Panel.Přednáška a proškolení žáků jako průvodců výstavy.Putovní výstava.

Výsledky naší celoroční práce jsme hodlali prezentovat na vyrobeném "panelu", který byl "zkusmo" součástí proškolení žáků. Proškolení žáků jako průvodců výstavy s tematickou přednáškou provedla paní ing. Eva Kuželová ze  Židovského muzea v Praze. Žáci mile překvapili prezentací nastudovanách panelů jiných škol / i když se toho nejdříve trošku obávali/, Dora prezentovala vlastní příběh. O dva dny později se konala úvodní putovní výstava "Zmizelí sousedé" a "Pocta dětským obětem holocaustu". Výstavu uvedl krátkým slovem ředitel školy, atmosféra byla doladěna kulturním minivstupem žáků - báseň, hra na příčnou flétnu, ...přišlo asi 40 lidí. Výstavy se zúčastnili i zástupci z Českého svazu bojovníků za svobodu a  Židovské obce Olomouc.

 

Duben, květen 2009 - Pokračování putovní výstavy. Exkurze v Lipníku nad Bečvou.

Putovní výstava byla v měsíci dubnu k dispozici zájmu z řad ostatních žáků a veřejnosti. Výstavu cíleně navštívili učni SOU a OU Velký Újezd a žáci 8. a 9. tříd naší školy. Dále pak již chodili se podívat jednotlivci z řad dětí a právě přítomných rodičů.                                              Počátkem května se náš tým zúčastnil zajímavé exkurze s opravdu fundovaným průvodcem. Exkurze se týkala prohlídky židovské části města a starého židovského hřbitova. Během prohlídky jsme přišli i k domu, ve kterém žil E. Pretzner s rodinou od. r. 1938 po r. 1942, viděli jsme také bývalou "Juralitku" - chemičku Jiřího Schreibera. S exkurzí jsme byli velmi spokojeni a všem ji doporučujeme. Tímto bodem jsme zakončili projekt Zmizelí sousedé.

 

 

V rámci projektu si žáci individuálně osvojili:

a/    vyhledávání informací (na internetu a  tematické výstavě)

b/    jednotlivé výpovědi na základě vlastního prožitku (výstava, beseda)

c/    komunikaci s různými institucemi zjišťovacího charakteru

d/    prezentaci výstupu tematického zaměření jako přípravu průvodců výstavy

e/    pozorování v terénu

f/     rozhovor zjišťovacího charakteru

g/    realizaci tematické nástěnky

h/    připravenost průvodců výstavy

ch/  potřebu důstojného chování na daných akcích