Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chronologicky uspořádané akce projektu s doprovodným komentářem

11. 8. 2009

Květen 2008 - Projekt vagon, Olomouc

Byli jsme na prohlídce dvou železničních vagónů - tzv. dobytčáků, které byly vyrobené ve dvacátých letech 20. století. Jednalo se o  typ vagónů, který se používal k transportům lidí do koncentračních táborů. V prvním ukázkovém voze byla instalována výstava o holocaustu na Slovensku. Druhý vagon byl prožitkový - každý se zde mohl nechat zavřít s figurínou a dvěma kbelíky / tehdy jeden na výkaly a jeden na vodu k pití/, navíc zde byly na zemi vyznačeny malé čtverce = vymezená plocha pro jednoho převáženého člověka, budoucího vězně a oběti. Ve druhém voze byl také ke zhlédnutí dokument o holocaustu. Po návratu do školy jsme provedli zhodnocení.

 

Červen 2008 - Seznámení s informacemi o rodině Emila Preznera

Žáci rozdělení do skupinek se  seznámili ve škole se smutným příběhem rodiny. Také jsme si dali dobrovolné úkoly na prázdniny / vyhledávání čísel transportů, informace o koncentračních táborech,.../.

 

Září 2008 - Kontrola vypracovaných úkolů z prázdnin. Vycházka.

Bylo zjištěno, že úkolů se zhostili žáci střídavě úspěšně. Vycházku jsme směrovali do části Velkého Újezda, zvanou Vrchní konec - přesně na místo, kde stávala stará stodola s dokumenty.

 

 

Říjen 2008 - Pátrání po domu rodiny Pretznerovy v Uničově

Podle informací z dokumentů dostala dvě děvčata za úkol oslovit Městský úřad v Uničově s prosbou o pomoc při identifikaci domu Emila Pretznera, který zde s rodinou žil na uničovském náměstí do roku 1938. Děvčata obdržela odpověď i s fotografií možného domu / o několik týdnů později  bylo však při jiném pátrání zjištěno, že Pretznerovi vlastnili dům v jiné čáti náměstí/.

 

Listopad 2008 - Beseda s pamětníkem holocaustu

V listopadu jsme na půdě naší školy přivítali pana ing. Jiřího Schreibera z Pardubic, který byl ochoten nám povyprávět osobní zkušenosti s dopadem Norimberských zákonů a tzv. "konečným řešením židovské otázky". Při této příležitosti pověděl o rodině E.Pretznera.Na tuto besedu jsme pozvali všechny žáky devátých tříd a paní Annu Boháčovou. Beseda byla tím pravým zážitkem pro mnohé / viz. rubrika Reakce žáků/.

 

Prosinec 2008 - Zpracování příběhu od Dory Samojlovičové

Dora se skvěle zapojila do projektu a postupně již od počátku přicházela se zajímavými zjištěními týkajících se osudu její vzdálené rodiny. Dokázala zajistit i fotografie osob, kterých se příběh týkal, pomohl jí také místní pamětník pan Novotný, který svými vzpomínkami  oživil již téměř zapomenutou tragédii rodniny Löschnerovy a jejich babičky Karoliny Epsteinové z Doloplaz.

 

Leden 2009 - Rozhovor s paní Annou Boháčovou. Realizace tematické nástěnky.   Doloplazy.

Dva žáci uskutečnili rozhovor s paní Annou Boháčovou o tom, jak se kdysi seznámila  na návštěvě rodiny Schreiberových s jejich synem Jirkou a také s děvčetem Zuzkou Bursteinovou. Jiní dva žáci nástěnku ke Dni památky obětem holocaustu. V tomto měsíci byl pořízen videozáznam v Doloplazích s Dorou Samojlovičovou / dům a obchod rodiny Löschnerovy, místní památník/.

 

Únor 2009 - Zpracování tras transportů. Pátrání po likérce E.Redlich a po domu / Lipníkn.B./, výstava Místa utrpení, smrti a hrdinství.

Na podkladě materiálů, které nám zaslalo Židovské muzeum v Praze jeden žák vypracoval plánek tras, jakousi mapu transportů, do kterých byly zařazeny rodiny z našich příběhů. Jednalo se o trasy: Olomouc-Terezín-Malý Trostinec / Pretznerovi/; Olomouc-Terezín-Osvětim  / Löschnerovi, K. Epsteinová/. Další žák měl za úkol opět oslovit Městský úřad v Uničově s prosbou pomoci nám lokalizovat místo, kde stojí či stávala likérka E.Redlich, neboť Emil Pretzner se v jedné z úředních korespondencí označuje jako majitel firmy Eduard Redlich-výroba likérů v Uničově. Do pátrání se v Uničově postupně zapojilo více osob a teprve člověk na konci řetězce nám pomohl. Pan ing.Stanislav Kostka Doležal, sběratel starých pohlednic zjistil, že výsledek našeho původního pátrání po domě E.Pretznera bylo mylné. Na základě svých zdrojů nám vše nově pozjišťovall a zaslal obrázky uničovského náměstí i s novým označením domu E. Pretznera. Likérka zůstala však dále s otazníkem-pravděpodobně byla součástí domu. Také jsme zjišťovali kde stojí / nebo stával/ dům, do kterého se rodina odstěhovala po nuceném opuštění Uničova v. r. 1938. Jeden žák proto oslovil Městský úřad v Lipníku nad Bečvou. Zde nám vyšla vstříc paní Mgr. Blanka Prudilová, dům vypátrala a poslala jeho fotografii. Dalším bodem byla výstava Místa utrpení a smrti v Olomouci. Výstava se týkala zmapování koncentračních táborů, do kterých byli posíláni lidé z našich zemí. Žáci měli předem připravené úkoly, které zpracovávali na základě nalezených informací z panelů výstavy. Ještě na místě jsme vyhodnotili správnost odpovědí a žáci zhodnotili výstavu formou krátké výpovědi v dotazníku / viz. rubrika Reakce žáků/.

 

Březen 2009-Panel.Přednáška a proškolení žáků jako průvodců výstavy.Putovní výstava.

Výsledky naší celoroční práce jsme hodlali prezentovat na vyrobeném "panelu", který byl "zkusmo" součástí proškolení žáků. Proškolení žáků jako průvodců výstavy s tematickou přednáškou provedla paní ing. Eva Kuželová ze  Židovského muzea v Praze. Žáci mile překvapili prezentací nastudovanách panelů jiných škol / i když se toho nejdříve trošku obávali/, Dora prezentovala vlastní příběh. O dva dny později se konala úvodní putovní výstava "Zmizelí sousedé" a "Pocta dětským obětem holocaustu". Výstavu uvedl krátkým slovem ředitel školy, atmosféra byla doladěna kulturním minivstupem žáků - báseň, hra na příčnou flétnu, ...přišlo asi 40 lidí. Výstavy se zúčastnili i zástupci z Českého svazu bojovníků za svobodu a  Židovské obce Olomouc.

 

Duben, květen 2009 - Pokračování putovní výstavy. Exkurze v Lipníku nad Bečvou.

Putovní výstava byla v měsíci dubnu k dispozici zájmu z řad ostatních žáků a veřejnosti. Výstavu cíleně navštívili učni SOU a OU Velký Újezd a žáci 8. a 9. tříd naší školy. Dále pak již chodili se podívat jednotlivci z řad dětí a právě přítomných rodičů.                                              Počátkem května se náš tým zúčastnil zajímavé exkurze s opravdu fundovaným průvodcem panem Jindřichem Kimlerem. Exkurze se týkala prohlídky židovské části města a starého židovského hřbitova. Během prohlídky jsme přišli i k domu, ve kterém žil E. Pretzner s rodinou od. r. 1938 po r. 1942, viděli jsme také bývalou "Juralitku" - chemičku Jiřího Schreibera. S exkurzí jsme byli velmi spokojeni a všem ji doporučujeme. Tímto bodem jsme zakončili projekt Zmizelí sousedé. Pohráváme si však s myšlenkou v projektu výhledově pokračovat......

 

 

V rámci projektu si žáci individuálně osvojili:

a/    vyhledávání informací (na internetu a  tematické výstavě)

b/    jednotlivé výpovědi na základě vlastního prožitku (výstava, beseda)

c/    komunikaci s různými institucemi zjišťovacího charakteru

d/    prezentaci výstupu tematického zaměření jako přípravu průvodců výstavy

e/    pozorování v terénu

f/     rozhovor zjišťovacího charakteru

g/    realizaci tematické nástěnky

h/    připravenost průvodců výstavy

ch/  potřebu důstojného chování na daných akcích